Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc mua hàng tại https://specgifts.com.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi thường sử dụng Thông tin đặt hàng mà chúng tôi thu thập để thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt qua Trang web (bao gồm xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và / hoặc xác nhận đơn hàng). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin đặt hàng này để:
– Giao tiếp với bạn;
– Sàng lọc các đơn đặt hàng của chúng tôi cho rủi ro tiềm ẩn hoặc gian lận; và
– Khi phù hợp với các ưu tiên bạn đã chia sẻ với chúng tôi, hãy cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi sàng lọc rủi ro và gian lận tiềm ẩn (cụ thể là địa chỉ IP của bạn) và nói chung để cải thiện và tối ưu hóa Trang web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo phân tích về cách khách hàng duyệt và tương tác với Trang web và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn, như được mô tả ở trên. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng sử dụng Trang web. Ngoài ra, thông tin cá nhân của bạn sẽ được cung cấp cho các công ty quảng cáo giúp truyền thông tin tiếp thị của chúng tôi đến với bạn.
Bạn có thể đọc thêm về cách Google, Facebook sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại https://www.google.com/intl/vi/polaho/privacy/, http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Bạn cũng có thể từ chối quảng cáo tiếp thị tại:
– Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
– Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
– Google Analytic: https://tools.google.com.vn/dlpage/gaoptout.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Khi bạn đặt hàng thông qua Trang web, chúng tôi sẽ duy trì Thông tin đặt hàng của bạn cho hồ sơ của chúng tôi trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.

THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian, ví dụ, thay đổi đối với thực tiễn của chúng tôi hoặc vì lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để biết thêm thông tin về tính bảo mật riêng tư của chúng tôi, hoặc nếu bạn có thắc mắc hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hòm thư hoặc số điện thoại 0564466999.

Trân trọng

Vua Đá Trang Trí